...
tel. +48 12 389 09 40

Początek profesjonalnej organizacji rynku nowych części zamiennych do zachodnich maszyn rolniczych na terenie całego kraju, szkolenie sprzedawców u partnerów handlowych i rozpoczęcie sprzedaży hurtowej do sklepów, hurtowni i składnic rolniczych w całej Polsce.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.