...

În incinta Depozitului de mașini agricole din Cracovia, la adresa ul. Opolska 12, compania deschide un departament de servicii pentru clienți. Mai era un birou cu magazin și curte unde oferim piese de schimb și importam utilaje agricole second hand. Următorii ani sunt lansarea de noi puncte de vânzare pentru utilaje, inclusiv. în Rzeszów, Lublin și Gorlice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.