...
tel. +48 12 389 09 40

Inregistrarea unei firme cu profil comercial si de productie. Obiectul de activitate a fost producția și comercializarea materialelor de construcție precum și comerțul cu amănuntul.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.