tel. +48 12 389 09 40

Projekt POIR.03.03.03-12-0015/20

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Realizacja założonych wskaźników będzie również miała pozytywny wpływ na promocję polskiej branży maszyn i urządzeń oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 709 400,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 425 640,00 PLN