...

Utworzenie Polskiej Grupy Handlowej JAG zrzeszającej sieć czołowych firm handlowych z całej Polski z branży części zamiennych do maszyn rolniczych.
Działania Grupy obejmują wzajemne wsparcie marketingowo – biznesowe w celu podniesienia poziomu obsługi klienta i wzmocnienia konkurencyjności jako odpowiedź na globalizację i e-komercjalizację handlu detalicznego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.