...

Înființarea Polska Grupa Handlowa JAG asociind o rețea de companii comerciale de top din toată Polonia în sectorul pieselor de schimb pentru mașini agricole. Activitățile Grupului includ marketing reciproc și sprijin în afaceri pentru a crește nivelul de servicii pentru clienți și a întări competitivitatea ca răspuns la globalizarea și e-comercializarea comerțului cu amănuntul.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.