...

Otwarcie nowego Centrum Administracyjno-Biurowego wraz zapleczem logistycznym i produkcyjnym, dzięki tym inwestycjom łączna powierzchnia magazynowa wzrosła do 5000 m.kw a produkcyjna do ponad 2600 m.kw. (zdjęcia)
Obiekty logistyki zostały wyposażone system automatyki magazynowej sterowanej przez program klasy WMS, zaś Dział Produkcyjny wzbogacił się o kolejne maszyny CNC.
W tym czasie firma otrzymuje status średniej wielkości z zatrudnieniem pow. 100 osób.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.