...

Wybudowanie nowoczesnej hali produkcyjnej, wyposażenie w najnowszej generacji maszyny do obróbki metali i nakładania powłok lakierniczych. Przy tej inwestycji Firma korzystała ze wsparcia UE. Wybudowanie kolejnej hali magazynowej o powierzchni 1200m2.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.