...
tel. +48 12 389 09 40

Wprowadzenie na rynek marki firmowej JAG. Marką JAG oznaczane były części i podzespoły z produkcji własnej oraz od firm współpracujących. Opracowanie pierwszego w Polsce, nowoczesnego katalogu części zamiennych do kombajnów zbożowych oraz pras do słomy. Katalog umożliwiał uproszczone zamawianie części do całej gamy zachodnich maszyn żniwnych i w znacznym stopniu ułatwiał obsługę klientów. Firma po raz pierwszy zaprezentowała swoją ofertę na międzynarodowych targach rolniczych „Polagra” w Poznaniu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.