...

Lansarea pe piață a mărcii JAG. Marca JAG a fost folosită pentru piese și componente din producția internă și de la companiile cooperante. Dezvoltarea primului catalog modern din Polonia de piese de schimb pentru combine agricole și prese de paie. Catalogul a permis comandarea simplificată a pieselor pentru întreaga gamă de recolte occidentale și a facilitat foarte mult serviciul pentru clienți. Compania și-a prezentat oferta pentru prima dată la târgul internațional de agricultură „Polagra” din Poznań.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.