...

Na terenie krakowskiej Składnicy Maszyn Rolniczych , przy ul. Opolskiej 12, Spółka otwiera oddział obsługi klientów. Tam też znajdowało się biuro wraz ze sklepem i placem, na którym oferowaliśmy części zamienne oraz używane maszyny rolnicze z importu. Następne lata to uruchamianie nowych punktów sprzedaży maszyn, m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Gorlicach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.