...

Założenie firmy pod nazwą J.A. Gąska Sp. Cywilna – Jacek Gąska i Aleksander Gąska, z siedzibą w Będkowicach k. Krakowa. Profilem działalności w tym okresie został import używanych kombajnów zbożowych oraz usługi żniwne.
Dzięki sprzyjającym przemianom społecznym i strukturalnym gospodarstw rolnych, spółka rejestruje dynamiczny rozwój, szczególnie w sprzedaży używanych kombajnów zbożowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.