...

Înființarea societății sub denumirea J.A. Gąska Sp. Cywilna – Jacek Gąska și Aleksander Gąska, cu sediul în Będkowice, lângă Cracovia. Profilul de activitate în această perioadă a fost importul de combine uzate și servicii de recoltare. Datorită schimbărilor sociale și structurale favorabile din ferme, compania înregistrează o dezvoltare dinamică, în special în vânzarea combinelor de recoltat second hand.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.