Rejestracja firmy o profilu handlowo-produkcyjnym. Przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych oraz handel detaliczny.