...
tel. +48 12 389 09 40

Rejestracja firmy o profilu handlowo-produkcyjnym. Przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych oraz handel detaliczny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.