Język polski English version German version Russian version


RegulaminRegulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.gaska.com.pl, prowadzony jest przez firmę J.A. Gąska Sp. J., będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 677-000-03-35. Firma J.A. Gąska Sp. J. prowadzi działalność w Gotkowicach 85, 32-048 Jerzmanowice.

Regulamin zakupów

 1. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.gaska.com.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia.
 2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Klient może wprowadzić zmiany i wycofać zamówienie do momentu wysłania towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem jagaska@gaska.com.pl lub telefonicznie pod nr 012 389-09-41. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Towary dostępne w magazynie wysyłane są w tym samym dniu lub następnego dnia roboczego i dostarczane przez kuriera kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary - przy odbiorze: należność pobiera kurier;
 8. Koszt dostawy towaru wynosi dla paczek do 30KG 29,00zł. Dla większych przesyłek koszty uzgadniane są indywidualnie z zamawiającym.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą J.A. Gąska Sp. J.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dokumentu noszącego nazwę "specyfikacja sprzedaży" lub faktury VAT.
 10. Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" określa uprawnienie kupującego do żądania, w sytuacji gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Reklamacje należy składać w formie pisemnej po uprzednim skontaktowaniu się z firmą J. A. Gąska Sp. J. na adres e-mail jagaska@gaska.com.pl lub telefonicznie pod nr 012 389-09-41. 14 dni jest terminem wiążącym na ustosunkowanie się do żądania kupującego i nie dokonanie tego oznacza uznanie żądania za uzasadnione. Jeśli zaistniały okoliczności, w których kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (chyba że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego towaru z zawartą umową nie zawiadomi firmy J. A. Gąska Sp. J., a w każdym przypadku uprawnienie wygasa z upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
 11. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu objęte gwarancją będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych).
 12. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 13. Informujemy Państwa, iż wszystkie materiały zawarte na stronie internetowej www.gaska.com.pl są chronione prawami autorskimi firmy J.A. Gąska Sp.j.. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli firmy J.A. Gąska Sp. J. jest prawnie zabronione.